Noi reglementări pentru recepția construcțiilor: comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente

Noi reglementări pentru recepția construcțiilor: comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente

Noi reglementări pentru recepția construcțiilor: comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepției, ci doar admiterea sau respingerea recepției, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvernul României: http://bit.ly/2rl3iDO. Actul normativ modifică H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, în scopul reglementării stricte a procesului de recepție, a creșterii calității în domeniul construcțiilor, precum și pentru sporirea responsabilității investitorilor, a executanților și a celor implicați în procesul de recepție. Astfel, din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: – un reprezentant desemnat de investitor, care este și președintele comisiei; – un reprezentant desemnat de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare; – 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz. – un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A – „excepțională”, B – „deosebită” și C – „normală” și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice; – un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov pentru construcțiile menționate în Legea 103/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; – un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură sau a municipiului București, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice; – un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții încadrate în categoria de importanță A – „excepțională” sau B -„deosebită”, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului. Celelalte modificări: http://bit.ly/2rl3iDO. (foto: http://bit.ly/2qA29rd) Agenția Națională pentru Locuințe Inspectoratul de Stat in Constructii

 

Aptitudini

Postat pe

mai 19, 2017