Dirigintii de santier – De ce sunt importanti si care sunt obligatiile lor

Dirigintii de santier – De ce sunt importanti si care sunt obligatiile lor

Inevitabil, inainte de construirea unei case, viitorii proprietari iau in calcul gasirea unor constructori calificati si a resurselor necesare pentru platirea acestora. Cu toate ca acestia sunt oamenii care vor duce greul pe noul sit de constructii, lista personalului dedicat lucrarii ar trebui sa aiba in frunte un alt personaj: dirigintele de santier.

Dirigintele de santier este practic un manager de proiect,omul care ar trebui sa optimizeze si sa eficientizeze procesul de construire. De asemenea, o alta responsabilitate extrem de importanta este verificarea calitatii lucrarilor.

Investitia in domeniul constructiilor cuprinde 4 faze: pregatirea lucrarilor, executia acestora, receptia lor pe faze si receptia finala. De aceea, in momentul in care un beneficiar incheie un acord cu un diriginte de santier, este foarte important sa aiba in vedere faptul ca fazele acestea contin si etape intermediare, astfel ca in contract trebuie stipulate clar obligatiile pentru fiecare in parte.

De retinut ca nu este indicat ca recomandarea dirigintelui de santier sa vina din partea constructorului si, sub nicio forma, acesta din urma sa fie angajatorul dirigintelui!

In continuare iti vom prezenta care sunt obligatiile dirigintilor de santier in fiecare dintre cele 4 faze ale lucrarii:

1. Faza de pregatire a executarii lucrarii

 • Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale (legea 50/1991 si legea 453/2001);
 • Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor aferente;
 • Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea;
 • Controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale.
 • Verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
 • Participa la pregatirea licitatiilor pentru desemnarea executantilor lucrarilor de constructii;
 • Participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si raspunde de introducerea in contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
 • Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea/ preluarea amplasamentului participa si reprezentanti ai proiectantului, precum si, in situatii speciale, reprezentanti ai furnizorilor de utilitati.
 • Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;
 • Preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant.

2. Faza de executare a lucrarilor

 • Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare;
 • Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
 • Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
 • Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor facute;
 • Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;
 • Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
 • Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale in Constructii;
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
 • Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;
 • Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;
 • Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lurarile corespunzatoare calitativ;
 • Daca este cazul, solicita sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;
 • Transmite proiectantului pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si neconcordantele aparute in executie;
 • Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;
 • Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate;
 • Verifica respectarea legii nr. 10/1995;
 • Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;
 • Verifica, in numele investitorului, valori si deconteaza lucrarile executate;
 • In baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a constructiei;
 • Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost amplasate acestea, proprietarului terenului;
 • Asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii in activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat;

3. Faza de receptie a lucrarilor

 • Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
 • Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de proiectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor, precum si alte documente si documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
 • Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de comisia de receptie;
 • Preda investitotului actele de receptie, documentatia tehnica si economica, impreuna cu cartea tehnica a constructiei;

4. Faza dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala

 • In aceasta perioada, dirigintele de santier trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor prevazute in anexa procesului verbal de receptie, in cel mult 90 de zile.
 • Notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie, deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea sau datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. In situatia in care executantul nu respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia sa il someze pentru respectarea acestora;
 • Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor, dirigintele de santier predand cartea tehnica a constructiei beneficiarului constructiei si incheindu-si astfel activitatea de diriginte de santier.

 

SURSA : misiunea casa.ro

Aptitudini

Postat pe

mai 16, 2017