Legea nr. 10/1995

Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii

HG nr. 766/1997

HG nr. 766/1997, aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

Lege nr. 50/1991

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordinul nr. 1895/2016

privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a RTE

HG nr. 343/2017

HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie